3-56 4-3 4-45 4-6 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 7-1 7-2 7-3 7-45 7-6 8-1 8-2 8-3 8-4 8-56 9-12 9-3 9-456 10 mansaku katakuri suhamaso ooyamazakura kobushi aoi-sumire yamanashi sumire-saishin hina-sumire eizan-sumire tachitsubo-sumire ootachitsubo-sumire nyoi-sumire akane-sumire nioitachitsubo-sumire nioi-sumire ariake-sumire kumaigaiso yamatsutsuji renge-tsutsuji syurizakura inuzakura benibana-nishikiutsugi sumire kurinso nikkokisuge yamaodamaki taniutsugi kamatsuka ebine hakuunboku yamabooshi egonoki kokeiran noazami natsu-tsubaki hitotsuba-ichiyakusoo utsubogusa okatoranoo oomatsuyoigusa ibuki-jakoso hotarubukuro kurumayuri tachigiboshi toogibooshi ominaeshi otokoeshi kinugasagiku hangonsoo nanbu-azami rindoo